Shenzhen Laisimo Technology Co, Ltd
Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Awgrymiadau ar gyfer Dewis Bong Gwydr

Edit:Shenzhen Laisimo Technology Co, LtdUpDate:Jun 20, 2018

Ydych chi'n chwilio am bong gwydr newydd? Ni allwch fynd yn anghywir â gwydr, a'r peth gorau yw y gallwch ddewis o ystod eang o opsiynau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd. Mewn gwirionedd, mae gwydr yn ddeunydd da o ran gosod ysmygu. Felly, mae gan bob darn gwydr nifer o fanteision dros bibellau, sy'n cael eu gwneud o ddeunyddiau eraill. Gallwch chi gael bwiau gwydr i'w gwerthu ar brisiau rhad. Dyma rai o'r pethau y mae angen i chi eu hystyried.

Maint

Dyma'r peth cyntaf y mae angen i chi ei ystyried wrth brynu bong gwydr. Mae rhai ohonynt yn unedau poced sy'n golygu eu bod yn gallu symud yn y pen draw. Gallant lithro i mewn i'r pwrs neu'r boced ac fe'u tynnwyd i unrhyw le rydych chi ei eisiau. Fodd bynnag, dylech fod yn ofalus nad ydynt yn cyffroi yn erbyn arwynebau caled ac egwyl.

Mae rhai bwiau yn eithaf mawr ac yn anodd eu cludo gyda chi yn unrhyw le rydych chi'n mynd. Mae gan bongs mawr a chymhleth sawl nodwedd sy'n eu gwneud yn addas i'w defnyddio gartref. Ar ben hynny, gellir eu cadw gartref yn ddiogel.


Nodweddion

Pan ddaw at nodweddion, mae angen i chi feddwl pa mor syml neu gymhleth ddylai fod eich bong. Mae rhai pobl yn gyfforddus â rhai syml a syml sy'n gwneud y gwaith yn hawdd. Ar y llaw arall, mae'n well gan eraill rai cymhleth sy'n dod â llawer o nodweddion. Mae llawer o bobl yn taro cydbwysedd rhwng ymarferoldeb a ffurf. Maent yn dewis bong sy'n cyflawni swyddogaethau sylfaenol ond hefyd yn edrych yn dda i'w harddangos. Dylech nodi bod y risg o niwed yn cynyddu gyda'ch bong gwydr yn fwy cymhleth. Fe'ch cynghorir i fynd am un sy'n cael y swydd ac nad oes ganddo lawer o chwibanau a chlychau.


Siambrau

Mae angen ichi gymryd i ystyriaeth nifer y siambrau. Mae un â nifer o siambrau'n golygu bod mwg wedi'i hidlo'n dda. Mae hyn yn rhoi mwg dymunol a glân i chi. Mae yna rai eraill sy'n eich galluogi i osod rhew ar wahanol lwybrau neu siambrau. Mae hyn yn golygu bod mwg yn cael ei oeri yn dda cyn i chi ei anadlu.


Affeithwyr

Dyma'r un achos o ran ategolion. Mae rhai unedau yn dod ag ystod eang o nodweddion ac atchwanegiadau a all wella eich profiad ysmygu. Mae rhai ohonynt yn cynnwys caeadau rhew, percs, a basnau ash. Cyn belled ag y gallant eich helpu i ysmygu'n effeithlon, gallwch gael mwg boddhaol heb unrhyw nodweddion o'r fath. Fe'ch cynghorir i ddewis llwybr syml. Mae hyn yn golygu mai ychydig o rannau fydd yn colli ac yn torri. Ar ben hynny, ni fyddwch yn treulio ffortiwn arnynt.